LÄNKAR - LINKS

Här följer några intressanta länkar.

Some interesting links.

 

 

 

 

                                 

___________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

Tropospheric Ducting Forecasts

 _____________________________________________________

  

______________________________

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredsmonumentet i Morokulien

The Peace-Monument in Morokulien.